პერსონალი


 Anıl  Çil
 Anıl  Çil

Anıl Çil


E-mail მისამართი  Anıl  Çil
Anıl Çil

 Emin Çakmak
 Emin Çakmak

Emin Çakmak


E-mail მისამართი  Emin Çakmak
Emin Çakmak

 İsmail Akçıl
 İsmail Akçıl

İsmail Akçıl


E-mail მისამართი  İsmail Akçıl
İsmail Akçıl

 Yunus Gürkan
 Yunus Gürkan

Yunus Gürkan


E-mail მისამართი  Yunus Gürkan
Yunus Gürkan

Deniz Keleş
Deniz Keleş

Deniz Keleş


E-mail მისამართი Deniz Keleş
Deniz Keleş

Tayfun Aybek
Tayfun Aybek

Tayfun Aybek


E-mail მისამართი Tayfun Aybek
Tayfun Aybek

შესახებ

Map2heal, CEO

Erkan Karataş
Erkan Karataş

Erkan Karataş


E-mail მისამართი Erkan Karataş
Erkan Karataş

შესახებ

I'm just a regular person who believes life is simple.

Güçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Güçlü Kıvanç


E-mail მისამართი Güçlü Kıvanç
Güçlü Kıvanç

Gül Tanış
Gül Tanış

Gül Tanış


E-mail მისამართი Gül Tanış
Gül Tanış

Gülşah Çatak
Gülşah Çatak

Gülşah Çatak


E-mail მისამართი Gülşah Çatak
Gülşah Çatak

Graphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

Graphic & UI Designer


E-mail მისამართი Graphic & UI Designer
Graphic & UI Designer

შესახებ

Frontend developer

Öznur Kumruoğlu Ülker
Öznur Kumruoğlu Ülker

Öznur Kumruoğlu Ülker


E-mail მისამართი Öznur Kumruoğlu Ülker
Öznur Kumruoğlu Ülker

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA


E-mail მისამართი Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA
Sales and Marketing Manager - Ali Rasim AKKAYA

Tuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Tuğçe Doğu


E-mail მისამართი Tuğçe Doğu
Tuğçe Doğu

Uğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

Uğur Dökmeci


E-mail მისამართი Uğur Dökmeci
Uğur Dökmeci

UluCloud
UluCloud

UluCloud


E-mail მისამართი UluCloud
UluCloud

Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe
Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe

Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe


E-mail მისამართი Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe
Uzman Fizyoterapist İrem Küçüktepe